1. היעדר אחריות.
  1. המשתמש יודע ומבין שכל השימוש הנעשה באתר הוא על אחריותו ו/או סיכונו של המשתמש ו/או מטעמו בלבד. פרטיה ומפעיליה, מנהליה, עובדיה ושותפיה אינם מתחייבים ואינם מצהירים כפעילות האתר תיהנה תקינה ו/או זמינה ו/או סדירה בכל עת. כל נזק ו/או הפסד אשר עלול להיגרם בכשל פעילות של אתר פרטיה היא על אחריות המשתמש בלבד.
  2. אין פרטיה ומפעיליה, מנהליה, עובדיה ושותפיה אחראים ו/או ערבים להתנהגות בלתי תקינה ו/או פלילית ו/או פוגעת של צד שלישי שממנו נרכשים המוצרים ו/או שירותים דרך אתר פרטיה.
  3. המוצרים והשירותים (לרבות המחיר לפני הכניסה לאזור התשלום) באתר מוצגים בתום לב וללא סינון מקדים על ידי פרטיה. אין בהצגתם המלצה ו/או הבעת דעה מצד החברה לגבי אופיים של המוצרים ו/או השירותים, תכונותיהם ו/או טיבם.
  4. אין פרטיה ומפעיליה, מנהליה, עובדיה ושותפיה אחראים על נזקים ו/או הפסדים הנגרמים עקב קבלת החלטתו של משתמש בגין רכישת מוצר ו/או שרות שמוצא על ידי האתר פרטיה.
  5. משתמש מסכים לשפות ולפצות את פרטיה ומפעיליה, מנהליה, עובדיה ושותפיה מפני כל תביעה ו/או דרישה, לרבות הוצאות ושכר טרחת עורכי דין, הנובעים או הקשורים לפעילותו שלא על פי תנאי שימוש אלה ו/או שלא כדין.
  6. משתמש הנו האחראי הבלעדי לכל אינטראקציה עם בית העסק ועם משתמשים אחרים באתר. משתמש הקצה משחרר את פרטיה מכל תביעה, דרישה, חבות הקשורים לכל מוצר ו/או שירות של בית עסק ו/או אתר שותף ו/או מוכר שותף ו/או צד שלישי שעבורו אתר מספק שרות, לכל פעולה של הגורמים אשר פורטו, לרבות כשל של בית עסק ו/או אתר שותף ו/או מוכר שותף ו/או צד שלישי שעבורו אתר מספק שרות לפעול בהתאם לכל דין וכן כשל של הגורמים אשר פורטו לקיים את תנאי העסקה, וכן לגבי כל אינטראקציה, בין אם מקוונות ובין אם לאו, עם כל משתמש אחר.
  7. פרטיה אינה נושאת באחריות על נזקים ו/או הפסדים אשר נגרמים למוצרים ו/או פריטים ו/או שירותים שאתר פרטיה מספק לקונה על ידי צד שלישי לרבות מקרים, הכוללים אך לא מגבילים, של אסונות טבע, מלחמות ושביתות במשק.
  8. פרטיה אינה אחראית על שגיאות כתיב ו/או תמחור ו/או מידע מוסתר מהמשתמש אשר מקורם בתכנים שנוצרו במקורם לא על ידי פרטיה ומפעיליה.
  9. פרטיה אינה אחראית על תשלומי מיסים, מכסים, מע"מ ו/או כל היטל אחר שיוטל על המשלוח, שהוזמן דרך האתר פרטיה, על ידי הרשויות המקומיות.
  10. פרטיה אינה אחראית על אספקת פרטים שגויים ע"י משתמש בעת הרכישה. כל נזק ו/או עוול נפשי או מוסרי הנגרמים מאספקה של פרטים שגויים הם על אחריות הבלעדית של המשתמש ו/או גוף ו/או מייצג אשר מבצע פעולה מטעמו.
  11. מדיניות משלוחים, החזרת המוצרים וביטול הזמנות.
  1. מן הנאמר בסעיף 1, מובהר בזאת למשתמש, אשר מדיניות החזרת המוצרים וביטול הזמנות כפופים למדיניות וחוקי המדינה בה נמצא המוכר וכפופים לתנאי השימוש של אתר מסחר אלקטרוני שעבורו אתר פרטיה נותן את השרות.
  2. אין אפשרות לבטל את העסקה באתר פרטיה לאחר ביצוע הזמנה לרבות כל האתרים השותפים שעבורם אתר פרטיה מספק שירותים.
  3. מוצרים ו/או פריטים המשווקים על ידי מוכרים שותפים כפופים לחוקי ישראל עם כל המשתמע מכך.
  4. אתר פרטיה וכל תוכן ו/או שירות המסופק באמצעות אתר פרטיה מוגנים תחת דיני זכויות יוצרים, סימני מסחר, ו/או באמצעות זכויות קניין רוחני וזכויות קנייניות אחרות
  5. אחריותו של המשתמש לשלם דמי משלוח פריט ו/או מוצר אשר מוחזר למוכר ו/או בית העסק ו/או שותף של אתר פרטיה.
  6. חברת זיפי מסירה אחריותה לעניין השימוש בחומרים באתר פרטיה לעניין אמתותם ודיוקם
  7. במידה ויש עיכוב במועד הגעה של הזמנה/ות לכתובת אשר סופקה בעת הרכישה, יש להודיע לפרטיה, אשר מפעילה את אתר פרטיה, בהודעה בכתב דרך ה"צור קשר" שביצירת קשר של האתר על עיכוב של ההזמנה/ות. יש להודיע על העיכוב לא יאוחר מ-40 יום מתאריך ביצוע ההזמנה/ות במידה ובוצעה מאתר Ebay, ואם ההזמנה בוצעה מאתר Ali Express הודעה בכתב על עיכוב של ההזמנה תגיע מהלקוח לא יאוחר ממספר ימים לאחר שזמן ההגעה המשוער של המוצר חלף. במקרה שבו התקבל מוצר פגום/שונה מכפי שתואר, באחריות הלקוח להודיע על כך לצוות האתר בסמוך למועד קבלת המוצר. כל נזק שידווח כעבור 3 ימים ומעלה מקבלת המוצר יחשב כנזק שנגרם על ידי הקונה. במקרה קבלת ההודעה לפי תנאים אשר פורטו בסעיף הנוכחי, פרטיה תפתח בהליך פתיחת פניה (להלן:" Case") כנגד המוכר לפי תנאי הגנת הקונה של אותו אתר שותף שממנו נרכש/ו המוצר/ים. לפרטיה אין אחריות בדבר החזרת הכספים ו/או פריטים ו/או החלטה סופית בדבר פיצוי הרוכש. פרטיה תפעלנה לפי קבלת החלטה של אותו אתר שותף שמולו מתנהל ההליך.
  8. משלוח המוצר מבוצע בהתאם למדיניות הפלטפורמה ממנה מוזמן המוצר ובאחראיותה. זמן המשלוח משתנה ממוצר למוצר בהתאם לפלטפורמה או מוכר ספציפי של המוצר ומופיע בפירוט המוצר באתר.
  9. פריטים שהוזמנו מאמזון – מכיון שרוב המוצרים מאמזון לא נשלחים לישראל אלא נשלחים דרך מחסן בארה"ב, אין אפשרות לפנות להגנת הקונה במקרה של בעיה עם מוצר ואין אפשרות להחזיר ו/או להחליף מוצרים.
  10. בכל פניה לגבי מוצר פגום/מוצר שהתקבל שונה מכפי שתואר , האתר עשוי לבקש מהקונה לשלוח את המוצר חזרה אל המוכר בתמורה להחזר כספי מלא, כאשר עלות המשלוח היא על חשבון הקונה בלבד. בכל מקרה של החזרת מוצר אל המוכר, עלות המשלוח תהיה על חשבון הקונה, לפי מדיניות האתרים השותפים.
  11. מוצרים מסוימים מאיביי אינם נשלחים לישראל והם עוברים דרך מחסן צד ג' בארה"ב בטרם יבוצע שילוח שלהם לישראל. במקרים אלו מחיר המשלוח אינו סופי וייתכנו עלויות נוספות. במידה ומצב זה מתקיים, ללקוח שמורה הזכות לבקש ביטול הזמנה במקרה זה ולקבל זיכוי מלא על המוצר שרכש.
  12. משלוח למדינת ישראל הוא ברירת מחדל בהזמנה דרך פרטיה. כל המוצרים שמוזמנים דרכינו נשלחים לישראל בלבד.

 

הבהרה

אתר פרטיה הינו פלטפורמה לרכישה ישירה מספקים ברחבי העולם. בעת ביצוע הזמנה, ההזמנה תשלח לספק לאספקת המוצרים ממחסניו ישירות אל הלקוח. זמני המשלוח מסין /ארה'ב הינם בין 11 – 35 ימי עסקים אך עשויים להיות עיכובים בהתאם לחגים בסין/ארה'ב או בישראל.

×

מישהו קנה לאחרונה

האתר שלנו משתמש בעוגיות. אם תמשיך להשתמש באתר, אנו מניחים שאתה מסכים לזה למד עוד על עוגיות: www.aboutcookies.org

סל הקניות

×