אנא קראו את תקנון זה ומדיניות הפרטיות בעיון ובזהירות לפני עשיית כל פעולה או שימוש באתר האינטרנט. מסמך זה כתוב בלשון זכר למען הנוחות הקריאה בלבד. מסמך זה מתייחס לנשים וגברים כאחד. אנא קרא בקפידה את תנאי השימוש. תנאים המפורטים במסמך זה (להלן: "תנאי השימוש") חלים על כל משתמש אשר בוחר להשתמש בשרותי המערכת (להלן: "אתר פרטיה" או "אתר"). כל המבצע פעולה באתר פרטיה (להלן: "משתמש") מצהיר כי הינו מודע לתנאי השימוש באתר ומקבלם, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה נגד אתר פרטיה, בעלי האתר, מפעילי האתר, מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות האתר על פי תנאי השימוש. רק הכללים שיפורסמו בתנאי שימוש אלו יחייבו את האתר פרטיה כלפי משתמשים באתר. פרטיה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי השימוש מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, אולם כל שינוי יחול אך ורק על מוצרים ו/או על שירותים שנרכשו לאחר השינוי.

 1. כללי.
  1. אתר פרטיה מספק שרותי מסחר אלקטרוני למשתמשים.
  2. אתר פרטיה פועל כמתווך בין אתרי מסחר אלקטרונים ופלטפורמות תשלום (להלן: "אתרים השותפים"), לרבות www.ebay.com, www.amazon.com, www.paypal.com ,www.aliexpress.com לבין משתמשים.
  3. אתר פרטיה פועל כמתווך בין בעלי עסק ישראלים (להלן: "מוכרים שותפים") לבין משתמשים, האחריות הבלעדית הינה על הספק.
  4. בעת רכישתך באתר פרטיה הינך מודע לכך שהמוצרים אותם תבחר להזמין אינם מאוחסנים אצל אתר פרטיה אלא אצל ספקים צד ג’ אשר משלחים את המוצרים ממדינות שונות (לרוב סין וארה'ב) ישירות אל הלקוח וזמני המשלוח הממוצעים הינם 11 – 35 ימי עסקים. אין בסעיף זה או בכלל התחייבות של האתר לגבי זמני המשלוח הצפויים בפועל.
  5. על אחריות הלקוח לוודא את עלויות המיסוי, המכס, המע”מ ועלויות אחרות אשר עליו לקחת בחשבון כאשר הוא מזמין מוצר לארץ מאתר פרטיה שכן המוצרים נשלחים ישירות מחו”ל. המחיר המוצג באתר אינו כולל עלויות ייבוא אלו או אחרות , מיסוי ומע'מ ועל אחריות הלקוח בלבד לשקלל את כדאיות העסקה על פי החוקים הרלוונטיים לייבוא מוצרים במדינת ישראל. למידע נוסף ניתן להיכנס לאתר רשות המיסים בקישור בלחיצה כאן או בכתובת https://taxes.gov.il/customs/PersonalImport/Pages/yebueshe_guide.aspx.
  6. משתמשים אשר רוכשים ו/או משתמשים במוצרים ו/או שירותים של אתרים השותפים דרך אתר פרטיה, כפופים לתנאי השימוש של אתרים השותפים.
  7. סכום הקנייה כפי שמופיע לפני ביצוע התשלום באתר פרטיה הנו סופי וכולל בין היתר, עלויות משלוח כפי שהתקבלו ועמלה שמשתנה ממוצר למוצר, לצורך פיתוח ואחזקת אתר האינטרנט והשירות שניתן בו
  8. משתמש שמסכים עם תנאי השימוש של האתר פרטיה, מסכים עם תנאי השימוש של כל אתר שותף אשר עבורו מבוצע השרות של אתר פרטיה.
  9. המשתמש הינו האחראי הבלעדי להגנה על סודיות הסיסמא/ות לאתר ו/או פרופיל האישי שלו באתר בכל הקשור בו.
  10. המשתמש מאשר בזאת, כי הובהר לו על הפרעות שיכולות לקרות במהלך השימוש באתר שקשורות ישירות לתפעול האתר ו/או קשורות לתקלות שיכולות להיגרם על ידי צד שלישי לרבות חברות שמספקות שרותי אינטרנט, חברות שמספקות שרותי אחסון המידע, חברות המספקות תשתיות אינטרנט. משתמש פוטר את זיפי אחזקות בע"מ מכל אחריות ו/או נזק ו/או הפסד ו/או תשלום אשר ייגרמו לו עקב האמור לעיל.
  11. לפרטיה יש זכות מלאה בכל עת לשנות ו/או להפסיק כל תכונה ו/או מאפיין של האתר על פי רצונה החופשי ללא חובת הודעה על כך למשתמש בשום צורה שהיא.
  12. משתמש מאשר בזאת כי הינו בעל כשרות משפטית ובגיל מספק על פי חוק ליצור חוזה מחייב. למשתמש ימלאו לפחות 18 שנים על מנת שיוכל להשתמש באתר בצורה חוקית.
  13. פרטיה רשאית בכל עת ולפי שיקול דעתה וללא צורך בהסבר מכל צורה, להסיר כל תוכן אשר פורסם ע"י המשתמש באתר פרטיה לרבות תגובות על תכנים שפורסמו על ידי משתמשים אחרים.
  14. פרטיה רשאית בכל עת ולפי שיקול דעתה וללא צורך בהסבר מכל צורה, למחוק ו/או ולהשהות ו/או להפסיק לחלוטין פעילות של משתמש באתר זה.
 2. 2. עמלות ותשלומים
  1. המחירים המוצגים באתר הינם, בין היתר, מבוססים על חישוב יומי כפי מתקבל מאתרי המסחר הבינלאומיים והמידע שמגיע מצדדים שלישים, ולפיכך משתנה על בסיס יומי (לדוגמא, חישוב בזמן אמת של שערי מטבע ושיעורי שערי המרה).
  2. פרטיה עשויה לכלול עמלה כאשר רוכשים פריטים באמצעות האתר ו/או כאשר עושים שימוש בשירותים הניתנים בו ובהן גם, אך לא רק חלוקה לתשלומים, סיוע בעניין פריטים שנרכשו ומעוכבים במכס, כמו גם סיוע בפתרון סכסוכים בין הקונה למוכר (להלן: עמלות השירות). יש לציין, עמלות השירות עשויות להיות שונות מעניין לעניין ותלויות בסוגי השירות וסיווג של מקרה.
  3. פרטיה תהיה רשאית לפי בחירתה הבלעדית וללא הודעה מקדימה לשנות ו/או להתאים את השירותים הניתנים באתר ובכלל זה, עמלות השירות. באמצעות השלמת הליך הרכישה דרך אתר פרטיה, המשתמש מסכים לשלם בנוסף לתשלום עבור הפריטים, גם עמלות שירות שנגבות על ידי פרטיה.
  4. פרטיה שומרת לעצמה את זכותה הבלעדית שלה לבחור לשלול ו/או לסרב, ו/או לחדש, ו/או לזנוח, ו/או להשהות כול אחד מהשירותים הניתנים למשתמשים בשל התאמה ו/או במקרה שישנה אי התאמה עם החוקים והתקנות המקומיים.
  5. עמלות השירות של פרטיה שמקבל על עצמו המשתמש עשויות להיות גבוהות יותר מעלויות השירותים עצמם, וסכומים אלה יראו כרווח.
  6. הסכום הסופי שמוצג באזור התשלום בזמן הכניסה אליו, כבר כולל בתוכו את הכל, ובכלל זה את עמלות השירות, ובכל מקרה לפני סיום הרכישה באמצעות הבחירה ב-"תשלום".
 3. כללי התנהגות של משתמשים.
  1. פרטיה שומרת לעצמה את הזכות לערוך ו/או לשנות ו/או למחוק תכנים של משתמשים ללא צורך בהודעה ו/או הבאת נימוקים בנידון.
  2. אין המשתמש ישתמש באתר פרטיה בכל דרך שהיא אשר אסורה על פי חוק.
  3. פרטיה, לרבות מפעילי האתר, בעלי החברה וכל הגורמים נוספים, אשר קשורים בתכנון המערכת, אינם אחראים על כל נזק גופני ו/או נפשי אשר יכול להיגרם על ידי תכנים שהועלו על ידי משתמשים באתר פרטיה.
  4. משתמש לא יפרסם או ישדר דרך האתר כל חומר, אשר מפר בכל דרך שהיא זכויותיהם של אחרים, מאיים, פוגעני, מטעה, מעליב, משמיץ, דוחה, חודר/מפר פרטיות, גס, מגונה או באופן אחר מעורר התנגדות, מעודד התנהגות פלילית, מקים עוולה אזרחית ו/או מפר בדרך אחרת כל חוק ו/או דין ו/או אשר מכיל דבר פרסום או שידול בקשר למוצרים או שירותים כלשהם.
  5. משתמש לא ישתמש בפרטים ו/או סיסמאות ו/או תכנים של משתמשים אחרים בניגוד לחוק.
  6. אסור למשתמש להשתמש בחלקי קוד ו/או אלגוריתמים ו/או תוכנות מכל סוג לצורך איסוף מידע מאתר פרטיה.
  7. אסור למשתמש לפתוח חשבון עבור מישהו אחר ללא הסכמתו המפורשת ו/או לפתוח חשבון עבור קבוצה או ישות צד שלישי.
  8. אסור למשתמש לחקות אדם או ישות ו/או לייצגו שלא כהלכה ו/או השתייכותו לאדם ו/או לקבוצה מסוימת.
  9. משתמש מסכים בזאת שחלק מפרטים האישיים שלו ימסרו לאתרים השותפים ו/או מוכרים שותפים כפי שהם מופיעים באתר פרטיה ו/או כפי שהמשתמש הגדיר אותם במהלך השימוש באתר פרטיה לרבות כתובת מגורים, מספר טלפון להתקשרות, דוא"ל אשר המשתמש נרשם אתו, שם מלא וכל פרט אחר אשר יידרש כדי לספק שרות שאתר פרטיה מציע.
  10. פרטיה אינה שומרת פרטי אשראי בשרתי החברה ו/או בשום אמצעי השייך בלעדית לחברת פרטיה ואינה מפיצה ו/או משתפת בשום צורה ובשום ערוץ פרטים אלה.
 4. קניין רוחני וסימני מסחר.
  1. אתר פרטיה וכל תוכן ו/או שירות המסופק באמצעות אתר פרטיה מוגנים תחת דיני זכויות יוצרים, סימני מסחר, ו/או באמצעות זכויות קניין רוחני וזכויות קנייניות אחרות.
  2. כל חומרי ו/או תכני ו/או מערכות ו/או אלגוריתמים של האתר הם רכוש בלעדי של פרטיה ו/או נעשה בהם שימוש תחת הרשאה מפורשת של בעלי הזכויות שאליהם הם שייכים.
  3. כל העתקה, הפצה, שידור, פרסום, שימוש או שינוי בדרך אחרת של האתר ו/או חלקיו מבלי הסכמה מוקדמת מפורשת בכתב מפרטיה, אסורה בהחלט. כל הפרה של האמור בסעיף זה, עלולה לגרום לתוצאה של הפרת זכויות יוצרים, זכויות סימני מסחר או זכויות קניין רוחני, באופן שעלול להשית על המשתמש עונשים ו/או קנסות פלילים ו/או אזרחיים על פי חוק ודין.
  4. אין לשנות ו/או לערוך ו/או להוסיף אלמנטים גרפיים ו/או טקסט ו/או מוסיקה וצלילים על כל היבטיהם גם במקרים שקיים אישור מפורש מטעם פרטיה על שימוש בתכנים של אתר. כל סימני המסחר המופיעים באתר הם בבעלות בלעדית של פרטיה.
  5. משתמש לא יפרסם או יעלה לאתר כל חומר ו/או תוכן על כל היבטיו, אשר לא קיים ברשות אותו המשתמש אישור מפורש מבעל זכויות היוצרים של החומר ו/או התוכן.
  6. אין חברת פרטיה ומפעיליה, מנהליה, עובדיה ושותפיה אחראים על כל הפרה של קניין רוחני ו/או זכות מוסרית ו/או הפרה בשימוש של סימני מסחר של צד שלישי ע"י משתמש רשום באתר פרטיה.
  7. אחריות על עבירה של זכויות יוצרים ו/או קניין רוחני שבוצע על ידי המשתמש אינה חלה על פרטיה. כל עבירה המתבצעת על ידי המשתמש באתר Zipy באחריותו המלאה והבלעדית של המשתמש.
  8. "פרטיה" וכן כל סימן מסחר אחר המופיע באתר המכיל את המילה "פרטיה", בין שמדובר סימן מסחר המכיל מילים/אותיות בלבד ובין שמדובר סימן מסחר מעוצב ו/או גרפי, הנו סימן מסחר של פרטיה, מהווה חלק מקניינה וכל הזכויות בקשר לכך שמורות עמה. כל סימני המסחר האחרים המופעים באתר הינם קניינם של בעליהם החוקיים.
×

מישהו קנה לאחרונה

האתר שלנו משתמש בעוגיות. אם תמשיך להשתמש באתר, אנו מניחים שאתה מסכים לזה למד עוד על עוגיות: www.aboutcookies.org

סל הקניות

×